Instrumenten

Swedish Gem LAB

Vi är mycket stolta över att ha tillgång till både optik av högsta klass (Wild/Leica), gemmologiska standardinstrument samt hypermoderna instrument i form av UV-VIS-NIR-, Raman-, Fotoluminiscens- och FTIR-spektrometrar. De sistnämnda verktygen är nödvändiga i ett modernt ädelstenslaboratorium för att med säkerhet kunna identifiera flera av de behandlingar och synteter som idag översvämmar marknaden.

 

De kan också, i de flesta fall, snabbt och med säkerhet konstatera om stenar är obehandlade eller vid eventuell behandling, när det gäller

exempelvis smaragder, i vilken omfattning de är behandlade och med vilken metod.

 

 

 

Wild M3Z med fototub för att dokumentera inneslutningar och andra kännetecken.

Diamantklassificering genom typbestämning med hjälp av FTIR-spektrometer. Klicka för större bild.

Bild med benäget tillstånd från MAGI. www.gemmoraman.com

Raman- och fotoluminiscensspektrometer för snabb och säker identifiering av ädelstenar och många typer av behandlingar. Bild med benäget tillstånd från MAGI. www.gemmoraman.com

Copyright Swedish Gem AB © All Rights Reserved